September 20, 2021 01:47:28

निःशुल्क तालिमको समय थप गरिएकाे सूचना

ईभेण्ट परियाेजनाको निःशुल्क तालिम सम्बन्धी सूचनामा मिति २०७८।०५।२३ गतेसम्म समय थप गरिएकाे व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । सूचना हेरी आफुलाई पायक पर्ने स्थानमा गई तालिम लिन चाहेको विषयमा फर्म भर्नुहोला । अनलाइन फर्म भर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।

Read More…

PCL Medical LAB Technology Entrance Notice of PSBP

यस पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान  बुटवल १३, जितगढी रुपन्देहीमा प्रमाण पत्र तह मेडिकल ल्याब टेक्नाेलोजी (PCL Medical LAB Technology) कार्यक्रममा पूर्ण शुल्कीय तर्फ भर्ना खुलेको हुँदा योग्यता पुगेका ईच्छुक व्यक्तिहरुबाट दरखास्त आव्हान खुलेको हुँदा नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना गरी रितपूर्वक आवेदन फाराम भर्नहुन  जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । आवेदन

Read More…

Pre-diploma Entrance Notice-2078

यस देउराली जनता प्राविधिक शिक्षालय बुटवल १३, जितगढी रुपन्देहीमा प्रि-डिप्लामा इन (एग्रिकल्चर प्लान्ट साइन्स र भेटेरीनरी साइन्स) कार्यक्रममा पूर्ण शुल्कीय तर्फ भर्ना खुलेको हुँदा योग्यता पुगेका ईच्छुक व्यक्तिहरुबाट दरखास्त आव्हान खुलेको हुँदा नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना गरी रितपूर्वक आवेदन फाराम भर्नहुन  जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । आवेदन फाराम भर्ने

Read More…

पुनः शिलबन्दी बोलपत्र (Tender) आव्हानको सुचना

देउराली ईन्ष्टिच्युट अफ एग्रो टुरिज्म एण्ड एजुकेशनल रिसर्च सेन्टर सुनवल नगरपालिका वडा नं. ४, नवलपरासी पश्चिम (बसूप) Third Notice 2077-12-11 Second Notice : First Notice: Specification: एग्री नेटहाउस Click Here BoQ: Click Here  

Read More…

प्रमाण पत्र तह र प्रि-डिप्लाेमा कार्यक्रमकाे भर्ना सम्बन्धी सूचना

खुल्यो!                  खुल्याे!!                      भर्ना खुल्याे!!! यस देउराली जनता प्राविधिक शिक्षालय बुटवल १३, जितगढी रुपन्देहीमा प्रमाण पत्र तह नर्सिङ्ग कार्यक्रमऽ, प्रि-डिप्लाेमा इन एग्रिकल्चर (प्लान्ट साइन्स) र प्रि-डिप्लाेमा इन भेटेरीनरी साइन्स) कार्यक्रममा पूर्ण शुल्कीय तर्फ भर्ना खुलेको हुँदा योग्यता पुगेका ईच्छुक व्यक्तिहरुबाट दरखास्त आव्हान खुलेकाे हुँदा जानकारीकाे लागि याे सूचना प्रकािशत गरिएकाे छ । आवेदन फाराम भर्ने

Read More…