April 23, 2024 10:08:30

दक्षताकाे सहयाेगमा स‌चालन भएका तालिमहरुकाे सीप परीक्षण सम्बन्धी सूचना

प्रस्तुत विषयमा यस देउराली जनता प्राविधिक शिक्षालय र दक्षताः टिभेट बिच सिपमुलक तालिम संचालन प्रदान गर्ने सम्झौता भई तालिम सम्पन्न भएको हुँदा तपसिल बमोजिमको समय, स्थान र मितिमा राष्ट्रिय सीपप रीक्षण समितिबाट अन्तिम सीप परीक्षण हुने भएको हुँदा सम्बन्धित सबै प्रशिक्षार्थीहरुमा जानकारी गराईन्छ ।

तपसिल

SN File No. Occupation Applied Venue Address Practical Date Theory Date Remark
1 1796 Off Season Vegetable Producer 20 Tilottama-01, Rupandehi 2079/02/31
2 1797 Off Season Vegetable Producer 20 Devdaha-09, Rupandehi 2079/03/01
3 1798 Community Agriculture Assistant 20 Siyari-04, Rupandehi 2079/02/30
4 1802 Community Livestock Assistant 20 Sunawa-12, Nawalparasi West 2079/02/30
5 1805 Community Agriculture Assistant 18 Sunawal-09, Nawalparasi West 2079/03/03
6 1806 Community Livestock Assistant 20 Sunawal-04, Nawalparasi West 2079/02/29
7 1809 Post Harvest Technician (Vegetable) 20 Sunawal-01, Nawalparasi West 2079/03/02
8 1813 Post Harvest Technician (Vegetable) 20 Banganga-04, Kapilvastu 2079/03/05
9 1818 Community Agriculture Assistant 20 Devdaha-06, Rupandehi 2079/03/02

For Audio Notice :

Leave a Reply

Your email address will not be published.