July 24, 2024 20:19:59

समृद्धि आयाेजनाकाे सहयाेगमा स‌चालन भएका तालिमहरुकाे सीप परीक्षण सम्बन्धी सूचना

प्रस्तुत विषयमा यस देउराली जनता प्राविधिक शिक्षालय र ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना (समृद्धि) बिच सिपमुलक तालिम संचालन प्रदान गर्ने सम्झौता भई तालिम सम्पन्न भएको हुँदा तपसिल बमोजिमको समय, स्थान र मितिमा राष्ट्रिय सीपपरीक्षण समितिबाट अन्तिम सीप परीक्षण हुने भएको हुँदा सम्बन्धित सबै प्रशिक्षार्थीहरुमा जानकारी गराईन्छ ।

तससिल

SN File No. Occupation Applied Venue Address Practical Date Theory Date Remark
1 1585 Brick Layer/Mason 19 Khalsachhintang Sahidbhumi, Dhankuta 2079/02/26
2 1783 Security Guard 20 Itahari, Sunsari 2079/02/30
3 1789 Early Childhood Development Facilitator 20 Ramdhuni, Sunsari 2079/02/29 2079/02/30 2079/02/28
4 1790 Early Childhood Development Facilitator 20 Itahari, Sunsari 2079/02/31 2079/03/01 2079/02/28
5 1791 Early Childhood Development Facilitator 20 Duhabi, Sunsari 2079/03/02 2079/03/03 2079/02/28
6 1793 Junior Plumber 18 Myanglung, Tehrathum 2079/03/01
7 1794 Junior Plumber 16 Pathari Shanishchare, Morang 2079/02/29
8 1795 Brick Layer/Mason 18 Belbari, Morang 2079/02/30
9 Junior Plumber 20 Dhankuta Municipality Coming soon

Leave a Reply

Your email address will not be published.