May 29, 2024 20:46:09

आवेदन फर्म

१ ईभेण्ट परियाेजनाकाे लागि तालीम सम्बन्धी जानकारी

 

२ तालिममा प्रशिक्षार्थी हुन चाहने व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण

 

३ आवेदकको स्थायी ठेगाना ‍(नागरिकता अनुसारकाे) :

 

४ आवेदकको अस्थायी ठेगाना ‍(हाल बसाेबास भएकाे) :

 

५ शैक्षिक र आर्थिक विवरण

 

माथि उल्लिखित विवरणहरु पूर्ण सत्य छन् । विवरण झुठ्ठा भरी वा फारममा पूरा विवरण नभरी फारम अस्विकृत भएमा सो को जिम्मेवार म आफै हुनेछु । *तपाईले पेश गर्नु भएको विवरण गोप्य रहनेछन् ।

To Continue……… Click this Icon