October 18, 2021 06:02:08

Online Form

Durali Janata Prabidhik Shikshyalaya

Butwal-13, Jeetgadhi, Rupandehi

Contact No 071-445377, 9866859026, 9849662500, 9843285040, 9857020957

Online Application Form

 
 

आवेदककाे नाम थर

 

Applicant Name (Capital Letter)

 

Date of Birth (जन्ममिति) बि.सं.मा

 

स्थायी ठेगाना

 

आवश्यक शैक्षिक याेग्यताकाे विवरण

 

ग्रेडिङ्ग नतिजाकाे हकमा

 

फाराम भर्दा संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु

 

Verification