July 24, 2024 20:04:16

शैक्षिक सत्र २०८१/०८२ काे लागि कृषि/भेटनरी विषयमा भर्ना खुल्याे

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्बाट संचालन गरिने प्रि–डिप्लोमा तहका तपसिल बमोजिमका शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा शैक्षिक सत्र २०८१/०८२ मा परिषद्बाट संचालनका लागि सम्बन्धन/स्वीकृती पाएको नीजि स्तरमा संचालित यस देउराली जनाता प्राविधिक शिक्षालयमा योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिहरुबाट मिति २०८१।०४।१३ गते भित्र रितपूर्वक आवेदन फाराम भर्नु भराउनु हुन सम्बन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको
छ ।
एस.ई.ई÷एस.एल.सी तह उत्तीर्ण भएका बिद्यार्थीहरुले पेश गरेका शैक्षिक योग्यता बापत प्रदान गरिने अंक र प्रवेश परीक्षामा प्राप्त गरेको अंकको योगफल अनुसार कार्यक्रम र कोटाहरु अनुसार योग्यताक्रमानुसार छनौट हुने व्यहोरा अनुरोध छ । साथै यस सम्वन्धी विस्तृत विवरण “प्रि–डिप्लोमा तहको प्रवेश परीक्षा संचालन, छात्रवृत्ति वितरण एवं भर्ना सम्बन्धी निर्देशिका २०८१” मा उल्लेख गरिएको हुंदा www.ctevt.org.np मा राखिएको भर्ना
सम्वन्धी निर्देशिका अध्ययन गर्नु हुन समेत अनुरोध छ ।

अध्ययन गराइने शैक्षिक कार्यक्रमहरुः

१‍. प्रि–डिप्लोमा ईन एग्रिकल्चर (प्लान्ट साइन्स) – संख्या ४०

२‍. प्रि–डिप्लोमा ईन भेटेरीनरी साइन्स (एनिमल हेल्थ) – संख्या ४०

 

शैक्षिक याेगयताः शिक्षण संस्थाबाट एस.एल.सी. वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण वा एस.ई.ई का सम्पूर्ण विषयको परीक्षामा समावेस भई न्यूनतम ई ग्रेड वा सो सरह वा ग्रेड सिट प्राप्त ।

 

आवेदन साथ पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु
(क) स्पष्ट मुखाकृती देखिने हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइज (35mmx45mm) कोे दुई प्रति फोटो । (फोटोको पछाडी नामथर र अध्ययन गर्न चाहेको कार्यक्रम स्पष्टसंग लेखिएको हुनुपर्नेछ)
(ख) एस.एल.सी. वा एस.ई.ई. वा सो सरहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
(ग) नेपाल बाहेक अन्य मुलुकबाट एस.एल.सी. वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेको हकमा नेपाल सरकारले तोकेको निकायद्वारा समकक्षता निर्धारण गरिएको पत्रको प्रतिलिपी ।
(घ) पूर्ण शुल्कीय लक्षित वर्ग कोटामा समावेश हुने परीक्षार्थीहरुले भर्ना सम्बन्धी निर्देशिका २०८० को दफा ८ मा तोकिएको वर्गका परीक्षार्थीहरmलाई तोकिए बमोजिमकैे कागजातहरmको प्रतिलिपी पेश गर्नुपर्ने ।

आवेदन फाराम भर्ने तथा बुझाउने सम्बन्धी विवरणः

  • प्रवेश परीक्षा शुल्कडः प्रति परीक्षार्थी रु ५००।
  • फाराम बितरण मितिः २०८१ असार १६ गते आईतवार देखि
  • फाराम बुझाउने अन्तिम मितिः २०८१ श्रावण १३ गते आईतवार सम्म
  • फाराम पाइने र बुझाउने स्थानः आवेदन फाराम www.djps.edu.np बाट डाउनलोड गर्न सकिने छ ।
  • प्रवेश परीक्षा संचालन हुने मितिः २०८१ श्रावण १९ गते शनिवार दिउंसो १ः०० बजे
  • परीक्षा केन्द्रः सम्वन्धित शिक्षालयमा संचालन हुनेछ ।

विस्तृत जानकारीकाे लागि

देउराली जनता प्राविधक शिक्षाालय

बुटवल-१३, जितगढी, रुपन्देही

फोन न‌ं. 071445377, 980-7467863, 986-6859026

CTEVT काे सूचना तथा फर्म डाउनलाेड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस् ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.