July 24, 2024 20:56:35

Online Application Form

Durali Janata Prabidhik Shikshyalaya

Butwal-13, Jeetgadhi, Rupandehi

Contact No 071445377, 986-6859026, 9803091399, 9821939807

Online Application Form

 
 

आवेदककाे नाम थर

 

Applicant Name (Capital Letter)

 

Date of Birth (जन्ममिति) बि.सं.मा

 

स्थायी ठेगाना

 

आवश्यक शैक्षिक याेग्यताकाे विवरण

 

ग्रेडिङ्ग नतिजाकाे हकमा

 

फाराम भर्दा संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु

 

Verification

Leave a Reply

Your email address will not be published.