April 23, 2024 10:03:56

प्रमाणपत्र तह नर्सिङ्गको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

सूचना प्रकाशित मिति २०७६/०३/१८ गते

           प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषदद्वारा सम्बन्धन लिई यस देउराली जनता प्राविधिक शिक्षालयमा संचालित प्रमाण पत्र तह नर्सिङ्ग कार्यक्रमको प्रथम, दोश्रो र तेश्रो वर्षको नियमित तथा आंशिक परीक्षा २०७६ सालश्रावण/भाद्र महिनामा संचालन हुने भएकोले परीक्षाथीेहरुले परीक्षा आवेदन फाराम २०७६ साल श्रावण ०७ गते भित्र यशासिध्र यस संस्थाको कार्यालयमा भर्नुहुन अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
अन्य जानकारीको लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषदको वेवसाईट www.ctevt.org.np वा यस संस्थाको कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला ।

देउराली जनता प्राविधिक शिक्षालय
बुटवल–१३, जीतगढी, रुपन्देही

Leave a Reply

Your email address will not be published.