December 04, 2020 02:48:45

Short Term Application Form

१ र्इभेण्ट परियाेजनाकाे लागि तालीम सम्बन्धी जानकारी

 

२ तालिममा प्रशिक्षार्थी हुन चाहने व्यक्तिको वैयत्तिक विवरण

 

३ आवेदकको स्थायी ठेगाना ‍(नागरिकता अनुसारकाे) :

 

४ आवेदकको अस्थायी ठेगाना ‍(हाल बसाेबास भएकाे) :

 

५ शैक्षिक र अार्थिक विवरण

 

माथि उल्लिखित विवरणहरु पूर्ण सत्य छन् । विवरण झुठ्ठा भरी वा फारममा पूरा विवरण नभरी फारम अस्विकृत भएमा सो को जिम्मेवार म आफै हुनेछु ।

Back

Application Form      Home

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *